Εργαλεία για Δουλειά
Прободен трион

Raider RDP-JS26

Арт. № 050120
 • Τροφοδοσία
 • Εξουσία
 • Μέγιστες περιστροφές
 • Μέγιστες περιστροφές
 • Κοπή ρύθμιση γωνίας
 • Βάθος κοπής σε ξύλο
 • Αναρρόφηση σκόνης
 • Τυλίξτε σε κουτί χρώματος
 • Τροφοδοσία
 • Εξουσία
 • Μέγιστες περιστροφές
 • Μέγιστες περιστροφές
 • Κοπή ρύθμιση γωνίας
 • Βάθος κοπής σε ξύλο
 • Αναρρόφηση σκόνης
 • Τυλίξτε σε κουτί χρώματος

Описание • Захранване: 230V~50Hz
 • Мощност: 750W
 • Регулир. обороти: 0-3000 min-1
 • Дълбочина на рязане в дърво:100mm
 • Максимална дълбочина на рязане в метал: 10mm
 • Регулиране на оборотите
 • Прахоулавяне
 • Рязане под ъгъл 45 °
 • Опаковка: Кутия
 • Тегло: 2.68 kg