Εργαλεία για Δουλειά
Πλυντικό υψηλής πίεσης

Raider RD-HPC02

Арт. № 123202
 • Τροφοδοσία
 • Εξουσία
 • Μέγιστη πίεση
 • Ικανότητα ροής
 • Μήκος σωλήνα
 • βάρος
 • Τυλίξτε σε κουτί χρώματος
 • Τροφοδοσία
 • Εξουσία
 • Μέγιστη πίεση
 • Ικανότητα ροής
 • Μήκος σωλήνα
 • βάρος
 • Τυλίξτε σε κουτί χρώματος

Описание