Εργαλεία για Δουλειά
Пистолет за горещ въздух

Raider RDP-HG16

Арт. № 074305

С 5бр. аксесоари в комплекта

  • Τροφοδοσία
  • Εξουσία
  • Μέγιστες περιστροφές
  • Οθόνη LCD
  • Υπόθεση Συσκευασία
  • Τροφοδοσία
  • Εξουσία
  • Μέγιστες περιστροφές
  • Οθόνη LCD
  • Υπόθεση Συσκευασία

Описание

Работна температура на I степен: 50 ⁰C
Работна температура на II степен: 50-630 ⁰C
Работна температура на III степен: 50-630 ⁰C
Дебит на въздуха I: 120-550 l/m
Дебит на въздуха II: 120-550 l/m
Дебит на въздуха III: 550 l/m
Мощност: 2000 W
Тегло: 0,830 kg