Българската марка майсторски инструменти

Акумулаторна Серия R20