Българската марка майсторски инструменти

Прободни и саблевидни триони