Българската марка майсторски инструменти

Разпъвачки преса и кран за двигатели