Българската марка майсторски инструменти

Pravni uslovi

Съдържание на сайта

Съдържанието на уеб страниците на Euromaster е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Euromaster освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Вие имате право да разглеждате уеб страниците на Euromaster на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на Euromaster за това. Някои индивидуални документи в нашите уеб страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

 

Точност и истинност на информацията

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Euromaster не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Euromaster си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Euromaster се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но следва да предупредим всички посетители и потребители на сайта, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните могат да се появят в сайта и за тях Euromaster не носи отговорност.

 

Гаранции

Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но неограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. Euromaster не е отговорно за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако Euromaster е било предупредено за вероятността за такива вреди. В някои законодателства изключването на определени гаранции или ограниченията на отговорността не са разрешени, така че изложените по-горе ограничения и изключения може да не се отнасят до вас. Отговорността на Euromaster в такъв случай следва да бъде ограничена до максимално позволеното от закона.

 

Лична и некомерсиална употреба на информацията

Сайтът на Euromaster е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на Euromaster и този уеб сайт.

 

Защита на авторските права

Euromaster е изключителен собственик на идеята и осъществяването на сайта, и всички приложения и модули на сайтаwww.euromasterbg.com са собственост на Euromaster. Автор на в сички публикации и материали в сайта е Euromaster. Ако забележите нарушение на авторски права в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно на e-mail: info@euromasterbg.com , за да изтеглим съответната публикация от сайта си, ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственика й.

Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на Euromaster и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Авторските права върху всички публикации на страниците на www.euromasterbg.com притежава Euromaster. Потребителят и посетителят не може да копира и използва информация от сайта за комерсиални цели без знанието и писменото разрешение на Euromaster. Всички права са запазени.

При използването на материали от интернет страниците на www.euromasterbg.com, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго. Копирането на текст или графика от този сайт ще бъде преследвано с пълната сила на закона!

 

Линкове към други уеб страници и сайтове

С цел да улесни достъпа Ви Euromaster може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни.

Уеб страниците на www.euromasterbg.com могат да съдържат банери (рекламни изображения) или текстови линкове към външни уеб страници, за които отговарят други лица (рекламодатели, спонсори, партньори). Макар, че управляваме местата, които предоставяме, ние не поемаме отговорност за информацията, която се публикува и показ ва в техните страници.

Линковете от нашия сайт към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като Euromaster няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.

В допълнение, тези сайтове, периодично могат да променят и добавят своя информация, в зависимост от възприетата от тях маркетингова политика. Препоръчваме Ви да им обърнете внимание преди да решите да предоставяте лична информация по какъвто и да е повод и под каквато и да е форма.

 

Забранена и непозволена употреба

При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на Euromaster или неговите партньори за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели. Изпращайки материали до нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата на Euromaster, Вие приемате следните условия:

а) Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;

б) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;

в) Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили. Euromaster не преглежда съдържанието на материали, предоставени от потребители на нейния сайт, и не носи отговорност за такова съдържание. Euromaster може по всяко време, по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Промяна на правилата и условията за ползване на сайта Euromaster си запазва правото да модифицира тези правила по всяко време без предварително известяване. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Това споразумение между Euromaster и посетителите на сайта се прилага, докато една от страните не го прекрати. Вие можете да го прекратите преставайки да използвате и достъпвате уеб сайта на Euromaster и унищожавайки материалите, които сте "свалили", принтирали или по какъвто и да е начин запазили от нея. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват ще бъдат пред приети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които той предлага.

 

Вашето съгласие с правилата и условията за ползване на сайта

Посещавайки вече уеб страниците на Euromaster, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки корпоративният ни уеб сайт.

 

Контакт с нас

Ако имате някакви въпроси или коментари относно сайта на Euromaster и работата с него, моля изпращайте своите писма на e-mail: info@euromasterbg.com

С по-нататъшното си присъствие и използване на нашия уеб сайт, считаме че приемате параметрите на това изявление.