Българската марка майсторски инструменти

Vroca zracna pištola