Εργαλεία για Δουλειά
Battery Knapsack Sprayer

Raider RD-BKMD03

Art. № 098102

• Made of high quality polyethylene;
• Wide and soft padding on sturdy and high-quality shoulder
straps;
• High-quality filter for sifting fine-gulled solution;
• Replaceable internal filter before pump;
• Sturdy metal carabiners for attaching the harness to the sprayer;
• High quality charger;
• Electronic system providing recharge protection;
• High quality pressure control protection;
• Switching on and off the handle;
• Four anti-vibration swabs that reduce vibration and provide
convenience for long-term work;
• The electrical connections are cable ties and tin solders.

Description

Technical specifications:

 • Battery type and capacity Lead - acid, 12 V / 10 Ah
 • Max. battery operating mode 6 h

Charger:

 • Input voltage: 240 V-AC ~ 50 Hz
 • Output voltage: 12 V-DC, 1.2 A-1.7 A
 • Tank 16 L
 • Tank material PE
 • Type of liquid Water solutions of pesticides (insecticides, fungicides
 • and herbicides)
 • Spray height 7 m (with certain nozzles)
 • Horizontal spraying length 8 m (with defined nozzles)
 • Spray nozzles 5 nozzles
 • Length of telescopic extension of stainless steel 85 cm
 • Working pressure 0.2 - 0.45 MPa (2 - 4.5 bar)
 • Pump
 • Voltage - 12 V DC, Flow rate - 4 L / min,
 • Max. pressure 0.62 MPa
 • The length of the hose 1.5 m

Equipment:

 • Пръскачка
 • Батерия - 12 V / 10 Ah
 • Зарядно устройствоTechnical specificationsРезервоар за разпръсквания препарат, l: 16
Материал на резервоара: PE
Вид на използваната течност: Водни развтори на пестициди (инсектициди, фунгициди, и хербициди)
Gross Weight, kg: 7.600
Net Weight, kg: 7.000